Member of association information
  Ashizuri Aquarium Ashizuri Underwater Observation Tower Rare scenic beauty strangely shaped rocks Kongofukuji Temple Cape Ashizuri-Misaki Sea Gallery Kanaezaki Point Kanonji
 

The accommodations
Ashizuri International Hotel 662, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Ashizuri Pacific Hotel Hanatsubaki 783, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Ashizuri Thermae Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi character east field 1433-3
Hotel Ashizuri-en 478-5, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Hotel Kaijokan 565, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Hotel Tsubaki-so 282, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Ashizuri Sunnyside Hotel 19-2, Matsuo, Tosashimizu-shi
Ashizuri Youth Hostel 1351-3, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Minshuku Kotobuki 559, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Tourist home Ashizuri Hatto 641-1, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Tourist home Tamura 658-1, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi, Kochi
Touris home Hukuda-ya 1409-3, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Tourist home Nishida 716-1, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
penshonsarai 70, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Pension Tsuri-no-sato 516-2, Matsuo, Tosashimizu-shi
Tourist home Ao-misaki 1042, Usubae, Matsuo, Tosashimizu-shi
Tourist home Tabiji 5-8, Iburi, Tosashimizu-shi
House of lodging mandarin orange 9-29, Midorigaoka, Tosashimizu-shi
Hotel Nansui(for business people) 17-11, Sakaemachi, Tosashimizu-shi
Japanese-style Hotel Nansui 1-10, Motomachi, Tosashimizu-shi
minshukuseiryu 2-27, Saiwaicho, Tosashimizu-shi
Tourist home Hayakawa 5-7, Echizencho, Tosashimizu-shi
Tosa Tourist home Ohira 15-8, Shiomicho, Tosashimizu-shi
Ashizuri club 3-4, Hamamachi, Tosashimizu-shi
Onjuku Kyoya 13-20, Shiomicho, Tosashimizu-shi
Pension Ki-no-kujira 1464-461, Kagumi, Tosashimizu-shi
Hotel Nangoku 28-5, Tatsukushi, Tosashimizu-shi
Japanese-Style Hotel Senryu 28-8, Tatsukushi, Tosashimizu-shi
Hotel Orange 4163, Tatsukushi, Tosashimizu-shi


Tourist facility, shopping
The 38th temple of Pilgrim's Eighty-eight Holy Places in Shikoku Kongofukuji Temple 214-1, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Okano ferryboat for anglers 610-1, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Nakazawa ferryboat for anglers 392-7, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Kubotsu Fishery Cooperative Union 482-2, Kubotsu, Tosashimizu-shi
Ashizuri traffic 7-11, Motomachi, Tosashimizu-shi
Ashizuri fishery experience club Takemoto fishing tools shop 13-5, Asahimachi, Tosashimizu-shi
Sea circle 303, Yorou, Tosashimizu-shi
Tatsukushi Marine Sightseeing &Co.Ltd. 4135-2, Misaki, Tosashimizu-shi
Tatsukushi Sightseeing Stemboat(Glass-bottomed Boat) 19-10, Tatsukushi, Tosashimizu-shi
Ashizuri Underwater Observation Tower 4124-1, Misaki, Tosashimizu-shi
Kochi Prefectural Ashizuri Kaiyokan Aquarium Misaki, Tosashimizu-shi character now 4032, Shiba
Tatsukushi Diving Center  3897, Tatsukushi, Tosashimizu-shi
Tatsukushi Minokoshi Sightseeing Taxi 1-8, Tatsukushi, Tosashimizu-shi
Sightseeing in Tatsukushi promotion meeting 23-8, Tatsukushi, Tosashimizu-shi
Fukuyama oil shop 658-9, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
kaneni oil shop 407-1, Iburi, Tosashimizu-shi
takeda oil shop 8-10, Motomachi, Tosashimizu-shi
Hisamatsu oil shop 2-22, Echizencho, Tosashimizu-shi
Miura oil shop 4-2-1, Misakiura, Tosashimizu-shi
Shop and Restaurant Ashizuri Grand Rest  214-13, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Kubotsu fishery Seafood Restaurant Tairyo-ya 482-2, Kubotsu, Tosashimizu-shi
Ashizuri Kuroshio Marketplace 932-5, Shimizu, Tosashimizu-shi
Sunny Mart Tosashimizu store 3-18, Asahimachi, Tosashimizu-shi
Restaurant Ashizuri 3-15, Motomachi, Tosashimizu-shi
Goko Shoji Company 6-18, Tenjinmachi, Tosashimizu-shi
Welcome John-Mung Company 6-18, Tenjinmachi, Tosashimizu-shi
Baking shop Bakery Pomie 1-16, Tenjinmachi, Tosashimizu-shi
Tosashimizu shopping center 1-1, Tenjinmachi, Tosashimizu-shi
Dining Bar Uoden 14-10, Sakaemachi, Tosashimizu-shi
Japanese-style Dining Bar Fukami 8-11, Sakaemachi, Tosashimizu-shi
Meat Shop Nakaoka Yakiniku Restaurant Purukogi 3-16, Chuocho, Tosashimizu-shi
Restaurant miwa 1-12, Saiwaicho, Tosashimizu-shi
Ashizuri Sea Station 303, Yorou, Tosashimizu-shi
Supermarket Miyamura 4-1-5, Misakiura, Tosashimizu-shi
Restaurant & Souvenir Shop Rest Tatsukushi 4124-1, Misaki, Tosashimizu-shi
Seashore Marketplace Nagashima 4135-2, Misaki, Tosashimizu-shi
Tanikawa orchard 2151-2, Shimomashino, Tosashimizu-shi
Ashizuri diving center 3-3, Hamamachi, Tosashimizu-shi
Tatsukushi liquor shop 19-8, Tatsukushi, Tosashimizu-shi
Nishimoto ferryboat for anglers 21, Tatsukushi, Tosashimizu-shi
Cape Ashizuri sightseeing pleasure boat British circle 397, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Restaurant
Shop and Restaurant Ashizuri Grand Rest  214-13, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Kubotsu fishery Seafood Restaurant Tairyo-ya 482-2, Kubotsu, Tosashimizu-shi
Ashizuri Kuroshio Marketplace 932-5, Shimizu, Tosashimizu-shi
Restaurant Ashizuri 3-15, Motomachi, Tosashimizu-shi
Dining Bar Uoden 14-10, Sakaemachi, Tosashimizu-shi
Japanese-style Dining Bar Fukami 8-11, Sakaemachi, Tosashimizu-shi
Meat Shop Nakaoka Yakiniku Restaurant Purukogi 3-16, Chuocho, Tosashimizu-shi
Restaurant miwa 1-12, Saiwaicho, Tosashimizu-shi
Ashizuri Sea Station 303, Yorou, Tosashimizu-shi
Restaurant & Souvenir Shop Rest Tatsukushi 4124-1, Misaki, Tosashimizu-shi
Seashore Marketplace Nagashima 4135-2, Misaki, Tosashimizu-shi
Sunny Mart Tosashimizu store
(only as for the sale including lunch)
3-18, Asahimachi, Tosashimizu-shi
Tosashimizu shopping center
(only as for the sale including lunch)
1-1, Tenjinmachi, Tosashimizu-shi
Baking shop Bakery Pomie
(only as for the sale)
1-16, Tenjinmachi, Tosashimizu-shi
Supermarket Miyamura
(only as for the sale including lunch)
4-1-5, Misakiura, Tosashimizu-shi
Okonomiyaki touch 5-6, Echizencho, Tosashimizu-shi
Ancestor Perak fried Nishimura 6-1-1, Chuocho, Tosashimizu-shi
Dragon shop 19-7, Tatsukushi, Tosashimizu-shi


Corporation, others
Cape Ashizuri district 538, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Hata industrial arts 444, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
Misakiya Shop 404-9, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
See, and spare Yamashita; temple 440, Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi
㈲Yoshinaga 198-4, Nakanohama, Tosashimizu-shi
Tosashimizu City sightseeing volunteer Meeting Tatsukushi, Tosashimizu-shi "Tatsukushi bureau"
Gym scrum Sasahara, Shimizu, Tosashimizu-shi Valley 853-3
okutani stationery shop 4-3, Saiwaicho, Tosashimizu-shi
Ono milk shop 3-11, Koecho, Tosashimizu-shi
㈱The BANK OF KOCHI Tosashimizu City branch 4-22, Asahimachi, Tosashimizu-shi
The Kochi Shinkin Bank Tosashimizu City branch 1-9, Asahimachi, Tosashimizu-shi
㈲Kojima clothing store 1-17-2, Chuocho, Tosashimizu-shi
㈲Tosashimizu City car inspection maintenance 3-20, Shiomicho, Tosashimizu-shi
Koshiba rice cake restaurant 4-11, Koecho, Tosashimizu-shi
Kochi fishery cooperative union Tosashimizu unification branch 11-4, Ichibacho, Tosashimizu-shi
㈱Nagano 853-1-2, Asahimachi, Tosashimizu-shi
㈲The first dairy business 6-8, Asahimachi, Tosashimizu-shi
Shikoku IWATANI㈱ 183-1, Jinden, Iburi, Tosashimizu-shi
Hata Shinkin Bank 5-5, Chuocho, Tosashimizu-shi
Prawns ship and drapery㈱ 2-13, Chuocho, Tosashimizu-shi
Maeda architecture㈲ 5-10, Urajiri, Tosashimizu-shi
㈱View Gurinhaitsu, Tosashimizu-shi 32nd 13-1
Okura ironmongery 10-7, Koecho, Tosashimizu-shi
Fukushige tire 14-5, Asahimachi, Tosashimizu-shi
Tosashimizu City community center 11-1, Kotobukicho, Tosashimizu-shi
Tosashimizu Chamber of Commerce and Industry 11-16, Kotobukicho, Tosashimizu-shi
Sale in western Tosa Gas㈱ 2-13, Tenjinmachi, Tosashimizu-shi
Kubo stationery shop 2-10, Tenjinmachi, Tosashimizu-shi
Izumi Electrical Construction 28-22, Gurinhaitsu, Tosashimizu-shi
Shimizu Clean Service 10-2, Kouseicho, Tosashimizu-shi
Kochi whale㈱ 13-4, Honmachi, Tosashimizu-shi
mimpo 2-6, Sakaemachi, Tosashimizu-shi
Ashizuri environmental hygiene 2-5, Kagumiirisawacho, Tosashimizu-shi
Shikoku Bank 2-5, Tenjinmachi, Tosashimizu-shi
Hamaguchi marine products shop 217, Shimonokae, Tosashimizu-shi
Okamoto fisheries 216, Shimonokae, Tosashimizu-shi
Miyazaki signboard 2803-6, Shimonokae, Tosashimizu-shi
Oki entertainment preservation meeting 2930-134, Oki, Tosashimizu-shi
㈲Green light 6-1-2, Chuocho, Tosashimizu-shi
Tosa food㈱ 543, Misakiura, Tosashimizu-shi
Tatsukushi district 16-12, Tatsukushi, Tosashimizu-shi
Tsumajiro district 487, Tsumajiro, Tosashimizu-shi
Mikizo Okabayashi store do*seisuishishuryo 2059
18 degrees Celsius design 414-5, Urajiri, Tosashimizu-shi
㈱Kochi communication machine 2-2-48, Uyamamotomachi, Shimanto-shi
Kochi Seinan Traffic㈱ 434-1, Saoka, Shimanto-shi
Kamijima, Hata coffee㈱ 11-18, Ekimaecho, Shimanto-shi
Maruban Soy Sauce &Co.Ltd. 3-8, Nakamurakyomachi, Shimanto-shi
Bunkado Printing Office 42, Nakamurayamatedori, Shimanto-shi
Taiyo Kamaboko Fishery Union 1215, Wada, Sukumo-shi
Shikoku Coca-Cola Bottling 3386-28, Ougi, Hiratachohenai, Sukumo-shi
takabishi food 15-18, Minamikubo, Kouchi-shi
㈱hama* 2-63, Hitotsubashicho, Kouchi-shi
kojanto net 1-10-36, Kamimachi, Kouchi-shi
shiosutanshuzo㈱ 1299, Kou, Sakawa-cho, Takaoka-gun
Sakota Cutlery 781, Kouda, Susaki-shi
Tosashimizu spirit project 3182-150, Oki, Tosashimizu-shi
Daidoh Takenaka bending 4-2, Futabadai, Nankoku-shi, Kochi
Takahata booth keeper association 2552-1, Gudo, Shimanto-shi, Kochi

Return Copyright Tosashimizu-City Tourist Association All Rights Reserved.